hu

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A nonmono.dating társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a „Szolgáltatás”), amely a regisztrált tagok (a „Tagok”) részére az interneten keresztül érhető el. A Szolgáltatáson keresztül lehetővé válik, hogy a Tagok más, regisztrált Tagok Profiljához hozzáférjenek.

A Szolgáltatást a

Név: Moltoperation Ltd.
Székhely: International House 24 Holborn Viaduct, City Of London, London, England, EC1A 2BN
Adószám: 623 26753 21326A
Cégjegyzékszám: 11109707
Telefon: +447985505061
Központi email: [email protected]
Cégjegyzékét vezeti: Companies House
Adatvédelemmel/adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségei: e-mail: [email protected]; telefon +447985505061

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: [email protected]

a továbbiakban: „Szolgáltató”) biztosítja.

Ügyfélszolgálatunk nyitva tartás ideje: hétköznapokon 10-18 óra között (londoni idő szerint)

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Amazon Web Services (AWS)
Székhely: William Way, Associate General Counsel, Privacy, Amazon.com, Inc., 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA
e-mail: [email protected]

A Szolgáltatás 2019. november 1. napjáig a Tagok számára ingyenesen, 2019. november 1. napját követően pedig ingyenesen, vagy előfizetési díj ellenében érhető el. 

A Szolgáltatást kizárólag Tagok vehetik igénybe. Mielőtt a regisztrációval Te is Taggá válsz, alaposan olvasd el az alábbi szerződési feltételeket (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek vagy ÁSZF), mivel azok a közted mint Tag és közöttünk mint Szolgáltató között létrejövő szerződéses megállapodás alapját képezik.

Ha egyetértesz az Általános Szerződési Feltételekkel kérjük, jelöld be a regisztrációs Profilon az „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” négyzetet, amellyel kinyilvánítod az alábbiakat: „A Szolgáltatás használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket és az adatvédelmi rendelkezéseket elolvastam, azokat elfogadom, azokkal egyetértek, és azokat magamra nézve kötelezőnek elfogadom.” A négyzet bejelölése által kötve leszel az alábbi szerződéses feltételekhez, ezért amennyiben nem értesz egyet azokkal, kérjük, ne regisztrálj Tagként.

Miután regisztráltál, késedelem nélkül visszaigazolást küldünk az általad megadott e-mail címre, mely az ajánlatod elfogadását jelenti. Amennyiben regisztrációdat 48 órán belül nem igazoljuk vissza, ajánlati kötöttséged megszűnik.

 1. Fogalmak meghatározása

Amennyiben az adott kontextusból más nem következik, az alábbi, nagy kezdőbetűvel írt szavak a jelen ÁSZF szövegében az alábbi jelentéssel bírnak:

„Megállapodás” vagy „Szerződés”: A közötted és közöttünk létrejött, a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, jelen Feltételekben foglalt előírásokat tartalmazó megállapodás.

„Honlap”: Honlapunk a www.nonmono.dating URL-en, vagy bármely olyan más URL, melyet arra használunk, hogy a Szolgáltatást időről időre biztosítsuk.

„Szolgáltatás”: a szolgáltatás, melyet számodra biztosítunk, beleértve – nem kizárólagosan – a Honlap böngészését, a Honlapon keresztül történő kapcsolatteremtést más Tagokkal, és/vagy azt, hogy más Tagok kapcsolatba lépjenek veled, valamint azt, hogy információt tegyél közzé a Honlapon.

„Felhasználó”: bármely személy, aki a Honlapot böngészi.

„Te”: azon személy, akinek a Szolgáltatásra vonatkozó tagfelvételi jelentkezését elfogadtuk.

”Tag”: bármely 18. életévét betöltött személy, akinek tagságát elfogadtuk, és akinek a tagsága jelenleg fennáll, beleértve az érvényes előfizetéssel nem, illetve az előfizetéssel rendelkező Tagokat is.

„Mi”: jelenti a nonmono.dating oldalt, illetve a szolgáltatást biztosító Szolgáltatót (elérhető a fent részletezett címen).

„Profil”: az az adatlap, amely a Rád vonatkozó, általad megadott és nyilvánosságra szánt adatokat, fényképeket és/vagy információkat tartalmazza.

„Szellemi Tulajdonhoz fűződő jogok”: bármely szabadalom, adatbázishoz fűződő jog, szerzői jog, mintaoltalom (akár bejegyzett, akár nem), védjegy (akár bejegyzett, akár nem), kereskedelmi név és bármely hasonló, szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalomban részesülő szellemi alkotás, bárhol is létezzen a világon, a védelmükre vonatkozó jogosultságokkal együtt.

 1. Alapvető rendelkezések

2.1./ Jelen dokumentum az általad történő elfogadásával egy hatályos Szerződéssé válik közöttünk és közötted. A rendszerünk elektronikus formában 5 évig visszakövethető és az elfogadást kétség kívül bizonyító formában tárolja a szerződéses feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatodat, az ahhoz tartozó iktatószámmal együtt.

2.2./ Ezen feltételek hatályon kívül helyeznek és felváltanak bármely, előzőleg Veled közölt szerződéses feltételt, valamint kizárnak közöttünk bármely egyéb megállapodást és szerződési feltételt.

2.3./ Fenntartjuk a jogot, hogy jelen szerződési feltételeket bármikor megváltoztassuk. Jelen szerződési feltételek módosítása esetén, a frissített feltételeket haladéktalanul közzétesszük a Honlap Szerződési Feltételek lapján és ezzel egyidejűleg erről Téged e-mailben vagy a Honlapon közzétett felhívással értesítünk.

A módosított Szerződési Feltételek a közzétételtől számított 31. napon lép hatályba. Azáltal, hogy a módosított Szerződési Feltételeknek a hatálybalépését követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszed, elfogadod a módosított feltételeket, és a hatálybalépéstől kezdve a módosított Megállapodás Rád nézve kötelező érvényű lesz. Amennyiben a módosított Szerződési Feltételekkel nem értesz egyet, jelen Megállapodást bármikor felmondhatod.

2.4./ Fenntartjuk a tagfelvételi jelentkezések elutasításának, valamint a tagság megszüntetésének jogát.

2.5./ Fenntartjuk a Szolgáltatás megváltoztatásának jogát, ahogyan azt időről időre jogszabályváltozások, vagy alkalmazandó biztonsági előírások megkövetelhetik.

2.6./ A Szolgáltatás és a Honlap kizárólag természetes személy Tagok magáncélú felhasználására szolgál, és nem használható fel gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan. A Tagok sem használhatják fel a Szolgáltatást kereskedelmi-, reklám-, illetve egyéb üzleti célra, valamint harmadik személyek részére nem adhatnak ki ilyen célokra semmilyen adatot, melyhez a Szolgáltatáson keresztül jutottak hozzá. A Szolgáltatás vagy a Honlap a Megállapodásban foglaltakkal ellentétes, jogellenes vagy jogosulatlan használata az eset kivizsgálását, a Megállapodás pénz-visszatérítés nélküli azonnali hatályú felmondását és a szükséges jogi lépések megtételét vonja maga után, beleértve a polgári és büntető peres és nem peres eljárást is.

2.7./ A jelen Megállapodásban foglaltak alapján a Tagok felelnek az általuk közzétett információért. Hamis, valamint jogsértő adatok közzététele a Megállapodás azonnali hatályú felmondását és a Tag kizárását vonja maga után. A Szolgáltató ugyanakkor a jelen ÁSZF rendelkezései értelmében nem felelős azért, amennyiben valamely Tag magáról hamis, vagy jogsértő adatot tesz közzé.

 1. A Tag kötelezettségei

Különös alapossággal olvasd végig az alábbi szabályokat, mert amennyiben megsérted ezen szabályok bármelyikét, úgy a Szolgáltató jogosulttá válik egyenleged zárolására, a kérdéses üzenetek, illetve tartalom automatikus törlésére, Profilod akár részben, akár egészben történő közzétételének meggátolására, és/vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférésed zárolására, a Szolgáltatásból való kizárásodra akár részben, akár egészben, időszakosan vagy véglegesen, kártérítés vagy bármely visszafizetés nélkül, az esetleges büntető-és/vagy polgári jogi következmények érvényesítése mellett.

A Tag:

3.1./ Véleménynyilvánítási szabadságát csak mások jogainak sérelme nélkül jogosult gyakorolni.

3.2./ Nem teheti közzé személyes adatait (különösen, de nem kizárólag: teljes nevét, telefonszámát, lakcímét és/vagy e-mail címét vagy URL-jét) a Profilon, sem egyéb olyan információt, mely által közvetlenül elérhetővé válik.

3.3./ Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé információt, képet vagy bármely más olyan anyagot, amely ellentétes bármely jogszabállyal, szabályzattal, rendelkezéssel vagy bármely harmadik személy jogait sérti. A Tag kizárólag saját magáról készült felvételt jogosult feltölteni, mely elfogadható minőségű, és nem használ képszerkesztői effekteket. A fotókon tilos olyan feliratokat feltüntetni, melyek személyes adatokat tartalmaznak (pl telefonszám, e-mail cím, egyéb oldalakat hirdető url, stb).

3.4./ Semmilyen módon nem élhet vissza a Szolgáltatással, vagy bármely, a Szolgáltatás útján közzétett információval. Így többek között sem nyíltan, sem burkoltan nem használhatja a Szolgáltatást más Honlap, szolgáltatás és/vagy üzlet reklámozására, így különösen nem ajánlhat fel vagy reklámozhat szexuális szolgáltatást. Sem nyíltan, sem burkoltan nem szerezhet a tagok közül új ügyfeleket, nem adhat vagy vehet termékeket és/vagy szolgáltatásokat a Szolgáltatás igénybevételével. Nem küldhet körleveleket vagy levélszemét e-mailt más Tagoknak.

3.5./ Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést elérni bármely, a Szolgáltatáson található információhoz, vagy bármely, a Szolgáltatást biztosító hálózathoz.

3.6./ A jogosult előzetes hozzájárulása nélkül nem tehet közzé és/vagy másolhat le semmilyen módon információt vagy anyagot, amelyhez mint szellemi termékekhez fűződő jogok mást illetnek.

3.7./ Nem másolhatja le sem egészében, sem részben a Honlapon található információkat, adatokat (beleértve - nem kizárólagosan – más Tagok Profilján található információkat is) a jelen Megállapodásban meghatározottaktól eltérő célból.

3.8./ Semmilyen módon nem adhatja át, ruházhatja át, oszthatja meg felhasználói jogosultságait és/vagy jogosíthat fel bármely harmadik személyt a szolgáltatás helyette történő használatára.

3.9./ Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy e-mailezhet más Tagnak olyan információt, képet és/vagy más anyagot, amely pornográf, fajgyűlölő, sértegető, rágalmazó, zaklató, megbotránkoztató, fenyegető tartalmú, becsületsértő és/vagy trágár. Büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a Honlapon tiltott pornográf felvétellel történő visszaélést, vagy más bűncselekményt nem követ el.

3.10./ Nem továbbíthat és/vagy tehet közzé és/vagy e-mailezhet más Tagnak olyan információt, képet és/vagy más anyagot, amely alkalmas arra, hogy más Tagok politikai és/vagy vallási meggyőződését sértse, illetve amelynek birtoklása, közzététele, továbbítása jogszabályba ütközik.

3.11./ Semmilyen módon nem zavarhatja meg a Szolgáltatás vagy a Honlap technikai működését.

Így különösen, de nem kizárólag:

 • Nem tölthet fel a Szolgáltatásra olyan anyagokat, amelyek vírust tartalmaznak, vagy szerzői jogi védelem alá esnek.
 • Nem kísérelheti meg más Tagok e-mailjeit elfogni.
 • Nem használhat olyan berendezést, szoftvert vagy programot, melyek megkísérelnek beavatkozni a Honlap rendeltetésszerű használatába.

3.12./ A fórum hozzászólásokban tilos a közízlést sértő magatartás, a faji előítéletre való buzdítás vagy az ilyen eszmék népszerűsítése, egyéb oldalak, szolgáltatások reklámozása, saját, vagy más személyes adatainak megjelenítése, a más felhasználók felé folytatott személyes és célzott kommunikáció, mások sértegetése.

3.13./ Nem jogosult a Szolgáltató és az általa üzemeltetett oldalak arculatával, megjelenésével, filozófiájával ellentétes, azokra nézve káros, vagy jó hírnevét sértő tartalmat megosztani.

3.14./ A felhasználónak tilos többszörös regisztrációt létrehoznia.

3.15./ Az oldalon tiltott az explicit szexuális tartalmak (különösen, de nem kizárólag a genitáliákat és nők esetében a mellbimbót fedetlenül bemutató képek) feltöltése, ezeket az Oldal kezelője szűrik és igyekeznek minden esetben törölni. Az Oldal kezelőjének döntése nem vita tárgya.

 1. A Díjfizetés

4.1./ A Szolgáltatások egy része egy 2019. szeptember 1. napjától csak díj fizetése ellenében, vehető igénybe (Előfizetéses Szolgáltatások).

4.2./ A Előfizetéses Szolgáltatások, valamint azok mindenkori előfizetési díjai a Honlap „Előfizetés” menüpontja alatt találhatók. Az Előfizetés oldalon található információk jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezik. Az előfizetési díjak időről időre változhatnak. Az előfizetési díjak bármely növekedésének közzététele a „Előfizetés” menüpont alatt történik, és a közzététel napján lép hatályba.

4.3./ A Honlapon közzétett díjak bruttó, általános forgalmi adómentes díjak. A tévedésből hibásan feltüntetett díjakért felelősséget nem vállalunk.

4.4./ Nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem nekünk felróható technikai problémákra vezethetők vissza.

A Profil hibernálása az előfizetési szerződést nem módosítja, az előfizetési csomag lejáratán nem változtat.

 1. A Profil

5.1./ Tudomással bírsz arról, hogy más Felhasználók Profilodat megjeleníthetik és megtekinthetik, Te pedig szintén megjelenítheted és megtekintheted más Tagok Profilját és adatait.

5.2./ Kizárólagos felelősséget vállalsz a Szolgáltatáson keresztül közzétett, és más tagok részére továbbított Profilod tartalmáért.

 • Amennyiben saját magadról bármely bizalmas vagy kényes információt közzéteszel és/vagy másnak kiadsz, azt kizárólag saját felelősségére teszed. Az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem felelős.
 • Tudomással bírsz arról, hogy kizárólag a Tagok felelősek az általuk közzétett információkért. A Tagoknak kell biztosítaniuk, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és az ő személyükre vonatkoznak. A szándékosan és/vagy csalárd módon megadott hamis adatok jogi lépéseket vonhatnak maguk után, valamint a Megállapodás azonnali hatályú felmondásához vezethetnek.

5.3./ Kifejezetten szavatolod, hogy az általad közzétett összes információ hiteles, igaz, teljes, nem félrevezető, valamint vállalod, hogy azokat folyamatosan napra készen tartod, így azok hitelesek, igazak, teljesek és nem félrevezetők maradnak más Tagok részére akkor is, ha helyzeted számottevően megváltozik.

5.4./ Fenntartjuk a jogot, hogy Profilodat időről időre ellenőrizzük, módosítsuk és/vagy töröljük, ha az a jelen Megállapodás rendelkezéseinek nem felel meg.

 1. A Szolgáltatás használata

6.1./ A Honlap csupán egy fórum, amely arra szolgál, hogy a Tagok saját magukról információt tegyenek közzé, és hogy lehetővé tegye számodra, hogy saját belátásod szerint kapcsolatba lépj más Tagokkal a Szolgáltatáson keresztül. Az oldalon megjelenő ajánlások nem garantálják az ajánlott taggal való való életbeni kompatibilitást.

6.2./ Kijelented, hogy tudomással bírsz arról, hogy az információk, amelyeket más Tagok Profiljukon közzétesznek, csupán azt tükrözik, ahogyan ők saját magukat jellemzik. Javasoljuk, ne feltételezd, hogy bármely Profilon található állítás szükségszerűen objektíven helyes és pontos.

Mielőtt valamely Profilon található információra, vagy olyan információra hagyatkozva cselekednél, amelyhez a Szolgáltatáson keresztül jutottál hozzá, javasoljuk – saját költségeden – tegyél meg minden olyan erőfeszítést, melyről úgy gondolod, hogy szükségesek ahhoz, hogy megbizonyosodj az információk igazságtartalmáról és helyességéről.

6.3./ Amennyiben a Szolgáltatáson keresztül bárkivel találkozót egyeztetsz, ezt saját kockázatodra teszed. Javasoljuk, tegyél meg minden óvintézkedést, amelyet személyi biztonságod szempontjából szükségesnek ítélsz.

 1. A Tagság, és/vagy az Előfizetéses Tagság megszűnése

A Rendes felmondás és a rendkívüli felmondás a Tagságodat megszünteti. A Tagság megszűnésekor Profilodat azonnal töröljük, és valamennyi, jelen szerződésből eredő tagsági jogod azonnali hatállyal megszűnik.

7.1./ Rendes felmondás

Tagság megszüntetése felmondással: A Tagok tagságukat bármikor, bármely okból, azonnali hatállyal felmondhatják a "Profil szerkesztése” menüpontra kattintva és ott az oldal legalján található “Profil törlése” gombra kattintva. Az előfizetéses tagnak nem minősülő Tagságot mi is bármikor, indoklás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatjuk.

7.2./ Rendkívüli felmondás

7.2.1./ A Előfizetéses Tagokat megillető rendkívüli felmondási jog

Tekintettel arra, hogy a Tagot bármikor megilleti az azonnali hatályú, indoklás nélküli rendes felmondás joga, így a Tagok rendkívüli felmondási joggal nem rendelkeznek.

7.2.2./ A Szolgáltatót megillető rendkívüli felmondási jog

7.2.2.1. Amennyiben

a.) Megsérted jelen Általános Szerződési Feltételeket vagy valamely jogszabály rendelkezéseit, legyen a szerződésszegés vagy jogszabályszegés akár egyszeri, akár folytatólagos; vagy

b.) Hozzád intézett felhívásunktól számított 3 napon belül elmulasztod biztosítani az elégséges információt ahhoz, hogy megállapíthassuk bármely, általad közzétett információ hitelességét és/vagy érvényességét, vagy amennyiben elmulasztod az olyan információ eltávolítását, amely sérti jogainkat vagy mások jogait,

7.2.2.2. Jogunkban áll pénz-visszafizetési kötelezettség nélkül:

a.) azonnali hatállyal felmondani Tagságodat, azaz jelen Megállapodást és regisztrációdat, valamint általunk kezelt személyes adataidat törölni;

b.) azonnali hatállyal, figyelmeztetés nélkül felfüggeszteni és/vagy megszüntetni hozzáférésedet a Szolgáltatáshoz, általad feltöltött tartalmakat törölni.

Az Előfizetéses Tagokkal szemben gyakorolt rendkívüli felmondás a Tagsági jogviszonyt is azonnali hatállyal megszünteti.

7.3./ Adataid törlése iránti eljárás

Bármikor jogodban áll nyilvántartott adataid törlését kérni tőlünk vagy adataidat a személyes főoldaladon (az oldalon: Irányítópult) elérhető gombokkal letölteni és/vagy letörölni az oldalról.

Ezen kívül a 7.1. pont szerint bármikor gyakorolható, azonnali hatályú rendes felmondásod a nyilvántartott adataid egyidejű törlését is automatikusan maga után vonja.

7.4./ Elállási jog

7.4.1./ Előfizetéses Tagként 14 napon belül jogosult vagy indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő az Előfizetési díj megfizetésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Az elállási/felmondási szándékodat az ezt a szándékot tartalmazó, egyértelmű nyilatkozatod részünkre történő megküldésével (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) jelezheted a számunkra, az alábbi elérhetőségek egyikén: Moltoperation Ltd. (International House 24 Holborn Viaduct, City Of London, London, England, EC1A 2BN) e-mail: [email protected]. Ha az email mellett döntesz, az elállás/felmondás megérkezését elektronikusan késedelem nélkül visszaigazoljuk.

7.4.2./ Az Előfizetéses Tagnak nem minősülő Tagok az általuk igénybe vehető szolgáltatásokhoz ingyenesen férnek hozzá, és azonnali hatályú rendes felmondási joggal bírnak, ezért őket külön elállási jog sem illeti meg.

A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

 1. Szellemi Tulajdon

8.1./ A Szolgáltatásra és a Honlapra vonatkozó, valamennyi szellemi tulajdonhoz fűződő jog kizárólagos tulajdonunkat képezi.

A védjegyek, logók, grafikák, fényképek, animációk, videók és szövegek, amelyek a www.nonmono.dating oldalon megjelennek, a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, és nem többszörözhetők, nem használhatók, nem adhatók ki, nem terjeszthetők, nem képezhetik adásvétel tárgyát, és nem jeleníthetők meg kifejezett, előzetes, írásos engedélyünk nélkül.

8.2./ A Megállapodás elfogadásával nyilatkozol és szavatolod felénk, hogy a Profilodon található információt Te tetted közzé, és Te (Párként való regisztráció esetében megfelelően: Ti) vagy(tok) a Profil egyedüli alkotója.

8.3./ Vállalod, hogy titokban tartod és – a jelen Megállapodásban szándékolt célokat kivéve – nem használsz fel semmilyen, a Szolgáltatásra vonatkozó információt, amelynek birtokába jutottál, vagy amelyeket megtudhatsz – kivéve a köztudomású információt, vagy amely információ kiadását jogszabály írja elő.

8.4./ Amennyiben észleled, hogy a Honlapon közzétett valamely tartalom sérti szellemi alkotásaidhoz fűződő jogaidat, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatoddal hozhatod a jogsértést tudomásunkra, valamint kérheted, hogy a jogsértő tartalmat távolítsuk el. Az értesítésnek tartalmaznia kell a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, nevedet, lakcímedet illetve székhelyedet, telefonszámodat és e-mail címedet.

8.5./ Amennyiben a Szolgáltatás javítására vonatkozó ötletet osztasz meg velünk, úgy tudomásul veszed, hogy egyúttal feljogosítasz Minket és rajtunk keresztül harmadik személyeket arra, hogy ötleteidet vagy megjegyzéseidet további kompenzáció nélkül, ingyenesen, területileg, időben, a felhasználás módjára és mértékére nézve korlátozás nélkül felhasználjuk, változatlanul vagy átdolgozott formában a Szolgáltatásba beépítsük, tekintet nélkül ötleteid egyéni, eredeti jellegére.

 1. Szavatosság

9.1./ Nem garantált, hogy a Szolgáltatás vagy annak bármely része meg fog felelni követelményeidnek, céljaidnak és/vagy elvárásaidnak. A szolgáltató nem felel a Szolgáltatás eredményességéért, így nem felel azért sem, hogy jön-e létre köztetek más Tagokkal interakció vagy kapcsolat és nem felel az oldal segítségével megszervezett találkozókon téged ért kárért vagy hátrányért sem.

9.2./ A Szolgáltatáson keresztül hozzáférhető információkért semmilyen formában sem vállalunk szavatosságot. Nem ellenőrzünk le minden egyes Profilt a tekintetben, hogy azok helyesek és nem félrevezetők-e. Nem állítjuk vagy szavatoljuk, hogy a Profilokon szereplő információk helyesek, és nem vállalunk semmilyen kötelezettséget arra nézve, hogy ellenőrizzünk bármely információt, bármely Profilon.

9.3./ Nem vállalunk szavatosságot a Szolgáltatásban, annak hozzáférhetőségében, vagy zökkenőmentes használatában bekövetkezett olyan hibákért, melyek a telefonhálózat vagy a vonalak, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail, vagy az Internet zsúfoltságából, nem megfelelő működéséből adódnak.

9.4./ Kijelented, hogy a nonmono.dating oldalon nyújtott szolgáltatás természetéről, a szolgáltatást igénybe vevő személyek köréről tudomással bírsz és elfogadod, hogy a Tagként regisztrált személyek jelentős részben házasságban, élettársi vagy egyéb párkapcsolatban élhetnek.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatást elsősorban párkapcsolatban, házasságban, illetve élettársi kapcsolatban álló személyek részére nyújtjuk, a párkapcsolatok megromlásából, esetleges megszakadásából, valamint a szolgáltatás jellegéből általában eredő károkért sem erkölcsi, sem anyagi felelősséggel nem tartozunk, velünk szemben ilyen igény nem érvényesíthető.

Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával szavatosságot vállalsz azért, hogy:

 • A regisztráció időpontjában betöltötted 18. életévedet.
 • Nem ítéltek el személyhez fűződő jogok megsértésével kapcsolatos ügyben, vagy szexuális bűncselekmény elkövetéséért, valamint nem állsz semmilyen büntető ítélet vagy határozat hatálya alatt.
 1. Felelősségkorlátozás

10.1./ Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatás Általad és/vagy más Tagok által okozott hibáiért, vagy amely hibák okozásához bármely Tag hozzájárult. Ugyanígy nem vállalunk felelősséget azért, ha más Tagok számára hozzáférhetővé tett adataidat e Tagok rendeltetésellenesen használják fel.

10.2./ Nem vállalunk felelősséget annak következményeiért, hogyha bármely – általad utalt – pénzösszeg nem kerül teljes egészében megfizetésre az esedékességkor.

10.3./ Ha olyan hiba merül fel, melyért álláspontod szerint felelősséggel tartozunk, ésszerű lehetőséget kell adnod arra, hogy a hibát kijavítsuk, mielőtt a hiba saját magad általi kijavítása érdekében bármely költséget és/vagy kiadást vállalnál. Ellenkező esetben nem tartozunk felelősséggel.

10.4./ Nem vállalunk felelősséget olyan követelésekért, melyek a Szolgáltatás használatából vagy abból adódtak, hogy megbíztál olyan információban és/vagy egyéb más anyagban, amely a Szolgáltatáson keresztül érhető el, vagy amelyet más Tagok juttattak el Neked.

10.5./ Megteszünk minden ésszerű erőfeszítést aziránt, hogy személyes adataidat, úgymint vezetéknevedet, e-mail címedet, telefonszámodat titokban tartsuk, és vállaljuk, nem adunk ki ilyen információt – kivéve, ha az információ köztudomású, vagy kiadását jogszabály írja elő.

Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Szolgáltatás használatából adódóan más Felhasználók, és/vagy jogosulatlan személyek (hackerek) hozzáférnek és visszaélnek a Rád vonatkozó információkkal. Nem vállalunk felelősséget olyan visszaélésekért, melyeket más Tagok vagy engedély nélküli felhasználók követtek el a Rád vonatkozó olyan információival és/vagy más anyaggal kapcsolatban, amit Te tettél közzé, vagy juttattál el más Tagok részére a Szolgáltatáson keresztül. Az e körben bekövetkező károkért a felelősségünket teljes mértékben kizárjuk.

10.6./ Kötelességed csökkenteni minden kárt, sérülést, költséget és kiadást, melyek a fenti rendelkezések alapján érhetnek.

10.7./ Felelősségünk jelen Megállapodásban szereplő kizárásai vagy korlátozásai nem vonatkoznak a felelősség azon eseteire, mely esetekben a felelősséget jogszabály alapján kizárni vagy korlátozni nem lehetséges.

Azoknak a károknak az esetében, amelyekért való felelősséget a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok alapján kizárni nem lehet, a felelősségünk felső határát a Tag által a részünkre ténylegesen megfizetett Tagsági Díj összegében limitáljuk.

10.8./ Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatás olyan késedelmes teljesítéséért és/vagy más hasonló problémákért, amiket észszerűen befolyásolni nem áll módunkban, beleértve – nem kizárólagosan – a vis majort, háborút, árvizeket, tűzesetet, munkaügyi vitákat, sztrájkokat, munkabeszüntetéseket, lázadásokat, polgári zavargásokat, rosszhiszemű károkozásokat, robbanásokat, kormányrendelkezéseket és hasonló eseményeket.

10.9./ Nem vállalunk felelősséget a Tagok valótlan állításaiért. Semmilyen felelősség nem terhel bennünket a Szolgáltatáson keresztül történő találkozókért a Tagok között, vagy olyan találkozókkal kapcsolatban, melyek a Honlap és annak szolgáltatásai kapcsán Tagok és nem-tagok között jönnek létre.

 1. Adatkezelés

11.1./ Az adatok kezelője a Moltoperation Ltd. (International House 24 Holborn Viaduct, City Of London, London, England, EC1A 2BN). Adataid kezelése az adatvédelmi tájékoztatónkban megfogalmazott módon és feltételekkel történik. Adatvédelmi tájékoztatónk bármikor elérhető a Honlapon. Kérjük, olvasd el adatvédelmi tájékoztatónkat, mielőtt regisztrálod magad! Adatvédelmi tájékoztatónk a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi, és a regisztrációval nyilatkozol, hogy az abban foglalt feltételeket elfogadod.

Az Adatkezelő a következő cégeknek adja tovább az adatokat adatfeldolgozás céljából:

Az informatikai fejlesztéseket és karbantartást végző Skalfa LLC.
A hírleveleket a MailChimp kezeli, és használhatják az IP-címedet és az emailedet, szolgáltatásuk pontosításához.

Az Intercom szoftverét használjuk az értékesítéshez és a támogatásnyújtáshoz, amely tevékenységed függvényében rögzítheti az e-mail címed, az IP-címed és a lokációdat.

A kimenő leveleket a mandrill.com kezeli és megtartja a kiküldési riportokat 90 napig a hivatalos szabályzatuknak megfelelően.

Anonim adatokat gyűjt be a Google Analytics és a moz.com, de ezek nem tartalmaznak semmilyen személyes, a felhasználó beazonosítására alkalmas adatot.

11.2./ A Honlapra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikák készítésére használjuk fel és nem kerülnek összekapcsolásra a többi adattal. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett sütit helyeznek el felhasználóink számítógépén adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó a böngészőjében a sütik küldését bármikor megtilthatja.

11.2.1./ A sütik legfőbb célja, hogy külön, Rád szabott ajánlatokat készítsünk, és a szolgáltatás használatát a lehető leghatékonyabbá tegyük.

11.2.2./ Akkor is használunk sütiket, amikor a felhasználó szolgáltatásainkat külső reklámfelületen keresztül éri el.

11.2.3./ A sütiket arra is használjuk, hogy a klikkeléseket nyomonkövessük, és hogy automatikusan elmentsük egyes beállításaidat.

11.2.4./ Amennyiben a Szolgáltató hirdetéseit külső szolgáltatók is megjeleníthetik, a külső szolgáltatók sütik segítségével tárolhatják a felhasználó korábbi látogatásait a Szolgáltató webhelyein, és ez alapján jeleníthetnek meg minél relevánsabb hirdetéseket a felhasználónak.

A sütiket a Honlap alsó sávjában megjelenő banneren tilthatod le.

11.3./ Adataidat a regisztrációs Profil kitöltésével adod meg a részünkre. Az általunk kezelt adatok fajtáiról, és az azokhoz kapcsolódó adatkezelési célokról teljes körűen tájékozódhatsz a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi tájékoztatónkból itt: https://www.nonmono.dating/policies/privacy-policy

Regisztrációdat az általad megadott email címedre küldött üzenetben igazoljuk vissza. Megadott e-mail címedre a szolgáltatással összefüggő rendszerüzeneteket küldhetünk. Amennyiben a regisztrációs oldalon külön hozzájárultál a hírlevelek küldéséhez, akkor az email címedre hírleveleket is küldhetünk, a saját és partnereink termékeivel kapcsolatos értékesítési, közvetlen üzletszerzési ajánlatokra vonatkozóan. A hírlevelek a Szolgáltató, illetve szerződéses partnereink termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó hirdetéseket is tartalmazhatnak.

11.4./ A regisztrációs adatszolgáltatás önkéntes. A regisztrációs Profilon ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azonban meghiúsíthatja a regisztrációdat. A regisztrációs adatok addig maradnak a rendszerünkben, míg azok törlését nem kezdeményezed. A regisztrációs adatokat a Profilodon bármikor módosíthatod.

A regisztrációs Profil egyes nem kötelezően kitöltendő rovatai különleges adatokat tartalmazhatnak. Ezen adatok általad való megadása minden esetben önkéntes.

Azáltal, hogy kitöltöd a regisztrációs formanyomtatványt, hozzájárulsz személyes adataid feldolgozásához, beleértve – többek között – lakcímedet, életkorodat, családi állapotodat, nemzetiségedet, dohányzási és italfogyasztási szokásaidat, vallási és politikai elkötelezettségedet, személyiségedet, hobbijaidat, nemiségedet, érdeklődési köreidet és viselkedésedet. Hozzájárulsz továbbá, hogy Profilodat a Honlapon elhelyezzük.

11.5./ Adatbázisainkkal kapcsolatosan minden óvintézkedést megteszünk, hogy a Rád vonatkozó információkat biztonságos környezetben tároljuk. A regisztrált adatokhoz a Szolgáltató rendszergazdái, ügyfélszolgálati partnere, és a tulajdonosi menedzsment tagjai, illetve bizonyos publikus adatokhoz a többi felhasználó, ill. a portál látogatói férhetnek hozzá. Személyes adatokat a jelen Megállapodásban megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgáljuk, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

11.6./ Kifejezetten hozzájárulsz, hogy az általad önként megadott adatokat feldolgozzuk és törvény által meghatározott feldolgozott adatformában hirdetési tevékenységünk során felhasználjuk.

11.7./ A szerződések elektronikusan iktatásra kerülnek, azok az időbeli hatály alatt visszakereshetők. Adataidat a Skalfa LLC. cég szervertermeiben, magas biztonsággal tároljuk. Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat. Ugyanakkor tudatában kell lenned, hogy az adatokat az interneten keresztül történő adattovábbítás- és közvetítés során a technika jelenlegi állása szerint a leggondosabb intézkedések mellett sem lehet teljes körűen megóvni a jogosulatlan hozzáféréstől (pl. hackerek), így az ilyen hozzáférésekből adódóan felelősséget nem vállalunk.

11.8./ Személyes adataid kezeléséről tájékoztatást kérhetsz. Kérésedre tájékoztatást adunk az általunk kezelt adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az [email protected] címen kérhető. Személyes adataidat magad helyesbítheted. Erre bejelentkezés után személyes Profilodon van lehetőség. Jogod van kérni adataid törlését is a 7.3. fejezetben meghatározott módon, vagy egyes szolgáltatásoknál és hírleveleknél a "leiratkozom" linkre kattintva. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a hozzád kötődő minden adat. A személyes Profilon megadott adatokat bármikor kitörölheted, mely művelettel törlöd ezen adataidat az adatbázisunkból.

11.9./ Amennyiben úgy érzed, hogy megsértettük személyes adataid védelméhez való jogodat, igényedet polgári bíróság előtt érvényesítheted, vagy kérheted a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogaidat és jogorvoslati lehetőségeidet, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

11.10./ Amennyiben a Honlapon engedélyezed a Szolgáltatók számára a helymeghatározás funkciót, úgy jelen Szolgáltatás igénybe vétele egyben ahhoz történő hozzájárulásodnak is számít, hogy az aktuális pozíciódat a többi felhasználó számára maximum 200 méteres pontossággal megjelenítsük. Ennek hiányában az általad megadott helyet jelenítjük meg.

 1. Kártérítés

Vállalod, hogy kártérítést fizetsz bármely kárért, eljárásért, elmaradt haszonért, veszteségért, díjért, kiadásért, költségért (beleértve a megemelkedett adminisztrációs költségeket és perköltségeket teljes kártalanítási alapon), követelésért, perért és bármely más kárért és/vagy tartozásért, melyet a Szolgáltatás általad történő használatából, az általad a Szolgáltatáson keresztül közzétett információkból és/vagy egyéb más anyagból, a szerződés bármely megsértéséből, bármely károkozó cselekményből, mulasztásból és/vagy jogszabályi kötelezettség megsértéséből adódóan szenvedünk el.

 1. Panaszkezelés

A Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panaszodat a jelen ÁSZF-ben rögzített elérhetőségek valamelyikén teheted meg. A Panaszkezelésünk minden esetben térítésmentes.

a.) Szóbeli panasz Szóbeli panaszaidat haladéktalanul megvizsgáljuk és lehetőség szerint azonnal orvosoljuk. Amennyiben a panaszkezelés módjával nem értesz egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy panaszodról jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak tartalmát egyeztetjük és jóváhagyatjuk veled. A jegyzőkönyv másolati példányát átadjuk neked. A panaszt annak beérkezését követően megvizsgáljuk és a panasszal kapcsolatos álláspontunkról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küldünk. A telefonon közölt panaszokat rögzítjük, így ebben az esetben a fentiek szerinti jegyzőkönyvet a hangfelvétel pótolja.

A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza: a) a Nevedet; b) a lakcímedet illetve amennyiben szükséges, levelezési címedet; c) a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját; d) a panaszod részletes leírását

b.) Írásbeli panasz Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően megvizsgáljuk és vizsgálat eredményéről a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küldünk Igény esetén a vizsgálat eredményéről Szolgáltató elektronikus úton értesítünk.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a vizsgáljuk meg, utasítjuk el, vagy orvosoljuk. Válaszlevelünkben kitérünk a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látjuk el, melynek során egyszerű nyelvezetet használunk, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. Törekszünk arra, hogy válaszlevelünkben valamennyi kifogására érdemi választ adjunk.

c.) Panasznyilvántartás A panaszkezelés során következő adatokat kezeljük

 • Nevedet
 • Lakcímedet illetve levelezési címedet
 • Telefonszámodat
 • értesítés módját
 • panasz leírása, oka
 • panasszal kapcsolatos igényedet
 • a panasz alátámasztásához szükséges, a birtokodban lévő dokumentumok másolatát
 • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adatot.

A panaszkezelés során az általad benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat öt évig archiváljuk. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a leselejtezzük. A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használjuk fel.

d.) Jogorvoslat Amennyiben panaszod teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az Egyesült Királyság Fogyasztóvédelmi Hivatalához fordulhatsz.

Online vitarendezési platform Felhívjuk figyelmedet, hogy az Európai Parlament és a Tanács, a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendelete, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, panaszaidat az alábbi címen – közvetlenül - is bejelentheted: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Ezt a vitarendezési platformot akkor veheted igénybe, ha az alábbi feltételek fennállnak:

 • A panaszod olyan Szolgáltatásunkkal legyen kapcsolatos, amelyet ellenérték fejében vettél igénybe, valamint valamely uniós tagállamban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben élsz.  
 • Az Európai Unió területén lakó, olyan uniós polgár vagy, aki szolgáltatásainkat nem Magyarország területéről veszed igénybe. Ugyanakkor olyan szolgáltatással kapcsolatban élhetsz az online vitarendezési platform nyújtotta lehetőséggel, amely szolgáltatás igénybe vételét az Európai Unió területén kezdeményezted. 

Panaszodat az Európai Unió a magyarországi online vitarendezési kapcsolattartó ponthoz fogja továbbítani. 

 1. 12.Kiegészítő rendelkezések

12.1./ Jelen Megállapodás kizárólag közöttünk és közötted jött létre, harmadik személyek jelen megállapodás által nem szerezhetnek jogot, így harmadik személyek nem jogosultak a Megállapodás teljesítését kikényszeríteni.

12.2./ Nem engedményezheted harmadik személyre a Megállapodást, vagy bármely, a Szolgáltatásra vonatkozó jogodat. Ugyanakkor nekünk jogunkban áll átruházni a Szolgáltatásra vonatkozó, Jelen Megállapodásból származó bármely jogunkat és kötelezettségünket.

12.3./ Jelen dokumentum tartalmazza a közöttünk és közötted, mint Felek között létrejött teljes megállapodást. Ha valamely illetékes hatóság jelen Megállapodás bármely rendelkezését akár részben, akár egészében érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartja, az érintett rendelkezés fennmaradó része, továbbá a Megállapodás további rendelkezései érintetlenül hatályban és érvényben maradnak.

12.4./Jelen Megállapodás alkalmazására és értelmezésére az Egyesült Királyságban uralkodó jog irányadó, és az arra a mindenkor hatályos helyi jogszabályok szerint illetékes egyesült királyságbeli bíróság jár el.

12.5./ Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszaidat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) felé teheted meg. Az alábbi postacímen érhetsz el minket (esetleges, jelen szerződéssel kapcsolatos kifogásaidról is az alábbi címen értesíthetsz bennünket):

Név: Moltoperation Ltd.

Székhely: International House 24 Holborn Viaduct, City Of London, London, England, EC1A 2BN

Központi email:[email protected]

Jelszóval védett fotó
Jelszóval védett fotó
Jelszóval védett fotó
Az oldalon szereplő képek és tartalmak másolása, más oldalon való felhasználása szigorúan tilos és minden esetben automatikusan feljelentést von maga után!